Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

Kızılay Portföy, Kızılay’ın kurumsal değerlerini benimsemiştir.

 

 

Adalet
Kızılay, adaleti temsil eder.
Tüm faaliyetlerinde ve hizmetlerinde adalet değerine uygun hareket eder. Her durumu ve seçeneği adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirir. Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve davranışı sergiler.
Açık İletişim
Kızılay; varoluş sebebi gereği kalıplardan ve önyargılardan uzak, paylaşımcıdır.
Bilgi ve deneyimleri paylaşır, kurum içerisinde sürekli ve eş zamanlı bilgi paylaşımını destekler. Tüm iş ekosistemi ve paydaşlarıyla etkileşim içindedir. Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmayı çok önemser.
Dayanışma
Kızılay, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir.
Köklerinden aldığı kültür, gelenek ve birikimleriyle, kendi arasındaki dayanışmaya çok önem verir; bağlılık, takım ruhu, iş birliği, yardımlaşma ve paylaşım olmazsa olmaz değerleridir.
Güven
Kızılay’da paydaşlar arasındaki ilişkiler, güvene dayanır.
Başarının ve itibarın dayanağı güvendir; söz, iş ve davranışlarda güvenilir olmak elzemdir.
Kızılaycılık Onuru
Kızılaycılık; halkının sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymaktır.
Kurumsal değerleri ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin ilkeleri kılavuzluğunda; irade ve akılla, coşku, tutku ve bağlılıkla; çağdaş, yenilikçi ve fark yaratarak iş ortakları ve müşterileri için değer üretir. Kendi ekosistemleri içerisindeki tüm ilişkilerde, Kızılaycılık onurunu incitmeyecek şekilde davranışlar sergiler.
Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Portföy tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA