Kızılay Portföy olarak çözüm ortaklarımızla daha da güçlüyüz. Çözüm ortaklarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye İş Bankası A.Ş.  -  Fon Portföylerinin Saklama Hizmeti

Hizmet: Fon Portföylerinin Saklama Hizmeti

 

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Fonlarına ait portföylerin saklanması amacıyla Türkiye İş Bankası A.Ş.  ile sözleşme imzalanmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.  fon portföylerindeki varlıkları, günlük değerlemelerini de gerçekleştirerek kayıt etmekte ve izlemektedir.

RiskTürk - Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Tic. Ltd. Şti.

Hizmet: Risk Yönetimi Hizmeti

 

Şirketimizin kurucusu olduğu fonların risk yönetimine ilişkin hizmet, RiskTürk firması tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda fonların piyasa, likidite, finansman, yoğunlaşma ve karşı taraf riski ölçümleri ile stres testleri, senaryo analizleri ve geriye dönük test hesaplamaları ilgili firma yetkililerince gerçekleştirilmekte ve Şirketimiz birimlerine ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Hizmet: Bağımsız Denetim Hizmeti

 

SPK'nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimizin ara dönem ve yıl sonu bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yeditepe firması ile sözleşme imzalanmıştır. Düzenlenecek rapor Şirket Yönetim Kuruluna sunulacak ve Şirketimizce kamuya açıklanacaktır.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Hizmet: Bireysel Portföy Saklama Hizmeti

 

Şirketimizin bireysel portföy yönetimi kapsamındaki müşterilerine ait portföylerin saklanması amacıyla Türkiye Halk Bankası ile sözleşme imzalanmıştır. Saklama kuruluşu müşteri portföylerindeki varlıkların mülkiyetini, aidiyeti açıkça belli olacak şekilde kayıt etmekte ve izlemektedir.

Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Hizmet: Fon Portföyleri adına açılan hesaplar

 

Portföy Saklayıcısı tarafından, fon portföyünde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıklar Takasbank nezdinde fon adına açılan hesaplarda izlenir.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık - Av. Levent Lezgin KILINÇ

Hizmet: Hukuki Danışmanlık

 

Kılınç Hukuk Bürosunun verdiği hizmetlerin başında enerji hukuku ve ticaret hukuku ile buna bağlı olarak şirketler hukuku, şirket birleşmeleri ve satın alımları ile menkul kıymetler hukuku gelmektedir. Şirketimiz, faaliyet konuları ile ilgili olarak talep edeceği, Sermaye Piyasaları Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku kapsamında hukuki görüş ve/veya hukuki destek ile şirketin faaliyetleri ile ilgili konular hakkında ve üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşmelerdeki hukuki süreçleri büro vasıtasıyla takip edecek ve gerektiğinde söz konusu sözleşmeler hakkında hukuki raporlar alacaktır.

İSFA – İslami Finans Danışmanlık

Hizmet: Katılım/ Faizsiz Finans Danışmanlığı

 

Kurucusu olduğumuz fonların katılım/ faizsiz finans ilkelerine uyumlu olup olmadığı hususunda islami finans danışmanlığı hizmeti alınmaktadır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Portföy tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA